זיווג חלק א


במילים איש ואישה יש את האותיות א וש מהמילה - אש. ומוצאים גם את האותיות וה
האות ה- מסמלת את עולם החומר. האות י - מסמלת את כוח הזמן. ושניהם הזמן והחומר הם העולם. לאיש ניתן את היוד- שנדרשת ממנו תפילות ומצוות שקשורות ללוח הזמן. תפילת שחרית , ערבית. לאישה ניתנת האות ה שנדרשת ממנה עבודה רוחנית של החומר.


הקב"ה נתן לאישה בינה יתרה יותר מהאיש בכדי לקבל כוחות מיוחדים בעולם הגשמי.
ולכן היא מחוברת יותר לקרקע מהאיש האישה אינה צריכה "אנטנה" כמו הגבר לעולם הרוחני. היא מסוגלת בזכות הבינה שלה להגיע ליכולות רוחניות גבוהות יותר.


כאשר נעשה בינהם קידושין האיש והאישה בונים שלמות החומר והזמן.
כתוב בגמרא:

"כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה , בלא טובה"

בבריאת העולם הנשמה ירדה לעולם בשלמותה גם כגבר וגם כאישה בראשית פרק א
" ויברא אלהים את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם"

לאחר מכן אמר אלוהים:
"לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו"

ההתחברות של הנשמות בונים שלמות תיקון של החומר והזמן. ולכן כל נשמה שיורדת לעולם החומרי יש לה זיווג פוטנציאלי שנקבע על ידי שמיים. כדי להשלים את החיבור.
בכוח הרצון והבחירה מובל האדם למצוא את זיווגו.