צבעים בעולם הרוחני


כל צבע מייצג שורש רוחני שונה. באמצעות הצבע אפשר להכיר את שורשו הרוחני של האדם ותכונות אופיו. עשרה צבעים רוחניים הרומזים על כוחות
ביציריה ובהשפעה בעולמות העליונים והתחתונים. מקובלים כותבי הקמיעות משתמשים בסודות הצבעים לפעולות הנמשכות מלמעלה.


החרדים לובשים שחור כי זה הצבע היחיד שניתן להתרכז בו בתורה ללא הפרעה של צבע אחר צבע הגלות. ביום כיפורים אנחנו נוהגים ללבוש לבן כי זה צבע הטוהר והחמלה. נפש עצובה תמצא מנוחה בטבע בצבע הירוק אפשר לרפא אדם באמצעות הצבע הירוק. כמו שפרי עדיין לא הבשיל נולד מחדש לחזור להיווצרות רחם אמו.


צבע לבן-
שורש רוחני גבוה שפע רחמים ואור חסד ונתינה. מקרין אור ושולח אור. מי שראה באור שקוף או מנצנץ חיבור חזק רוחני לעולם אק העולם הרוחני הגבוה.


הצבע השחור- שבולע דרכו את כל הצבעים לוקח ולא מחזיר לא תמיד בצד השלילי.


צבע הירוק השייך לבינה - ממנו נברא כל העולם והוא מקיף את העולם כולו .
צמיחה פיזית ונפשית .


צבע הסגול - אנשים שנמצאים ברוחניות אנשים שצמאים לידע רוחני תמידי ומיישמים את זה בחייהם היום יומיים.


צבע האדום - צבע הגבורה תעוזה ואומץ. להיזהר מהצד השלילי כעס ושנאה.


צבע הורוד- הלבן עם הורוד שבו גוברת מדת הרחמים על מדת הדין. לעומת האדום עם הלבן צבע הכתום גם דין וגם רחמים


צבע הצהוב - תפארת צבע השמש אושר והתקווה.


דרך הצבעים אפשר לתקן וכך לעלות בתדרים רוחנים.