מהו מקור הנומרולוגיה הקבלית

הספר הראשון שמתועד ומספר לנו על כח האותיות בבריאת העולם, זהו ספר היצירה.

ספר המיוחס לאברהם אבינו. ספר זה הוא הספר העברי העתיק ביותר אורכו כאלפיים מילים! הספר עוסק ביסודות מהם נברא העולם.

הוא נפתח במילים:

"בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל שדי רחום וחנון רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש הוא וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר וספור".

שלושים ושתיים הדרכים הן עשר הספירות (הממוספרות מ-1 עד 10) ועשרים ושתיים אותיות האלפבית.ספר בראשית נפתח כך:

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ....." ויאמר אלוקים ויהי אור ויהי אור... ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים... ויאמר אלוקים יקוו המים מתחת לשמים אל מקום אחד ותראה היבשה... ויאמר אלוקים תדשא הארץ עשב דשא ... ויאמר אלוקים יהיה מאורות ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים.. ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים.... ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ... ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו..."אלוקים ברא את האדם בדיבור. כל מה שהוא ברא, כל היקום למען האדם - הוא ברא בדיבור !

במהלך סיפור הבריאה מסופר לנו כי הבורא מעניק שם לכל בריאה כשביום השישי האדם מעניק שם לכל חיה וחיה. ובכך בעצם הבריאה מגיעה לשלמות.במקורות ישנה משמעות לשינוי שם, דבר המשפיע ישירות על האדם, ייעודו וגורלו. דוגמאות:
אברם אברהם בראשית, יז, ה
שרי שרה בראשית, יז, טו
יעקב ישראל בראשית, לה, י18